1. Tutustu Lexukseen
  2. Konseptiautot
  3. LF-Z Electrified
Lexus palvelee
Internet Explorer 11 -selainta ei tueta. Käytäthän toista selainta saadaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.
KONSEPTIAUTOT

LEXUS LF-Z ELECTRIFIED

Lexus LF-Z Electrified -konseptimallin esittely merkitsee uusien suuntaviivojen piirtymistä Lexuksen tulevaisuuteen ja brändin luontaiselle kehittymiselle.
Lexus on saavuttanut uniikin markkina-aseman tähänastisella kehityskaarellaan saavuttaen maailman laajimman premium-luokan hybridiajoneuvojen malliston, LFA-superauton kuin myös useiden suorituskykyisten F-mallien avulla. Lexuksen hybridiajoneuvostrategia on aikaansaanut liki kahden miljoonan ajoneuvon globaalin myynnin lähtien vuonna 2005 esitellystä RX 400h -mallista. Nykyisin Lexuksen mallisto tarjoaa yhdeksän hybridi- ja täyssähkömallia yli 90 maassa maailmanlaajuisesti. Merkin tunnustettu asema teknisten innovaatioiden kehittäjänä ja sähköistettyjen voimalinjojen valmistajana antaa täydellisen pohjan ponnistaa eteen- ja ylöspäin uusien haasteiden myötä.

Autoteollisuus on keskellä mittasuhteiltaan ehkäpä vain kerran vuosisadassa tapahtuvaa muutosta, jonka myötä ihmisten elämäntyylit ja -asenteet muuttuvat radikaalisti. Liikkuvuus on edelleen tärkeässä roolissa, ja samanaikaisesti hiilineutraaliutta ja YK:nkin tasolla sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista täytyy edistää kaikin keinoin.

Lexus Electrified on on visio, joka on siivittänyt Lexuksen tuotekehitystä ja tuoteportfoliota jo pitkään. Nyt Lexus panostaa entistä enemmän kehityksen voimavaroja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tinkimättä samanaikaisesti piiruakaan tarjoamastaan ylivertaisesta asiakaskokemuksesta ja laadusta.

Uusi Lexus LF-Z Electrified -konseptimalli yhdistää yhteen malliin sellaisen suorituskyvyn, tyylin ja teknologian mitä Lexus haluaa tuotteillaan edustaa vuoteen 2025 mennessä. Se esittelee myös täysin uudella tavalla Lexus Driving Signature -ajattelun, mikä on lähtöisin Lexuksen suorituskykyisimpien mallien kehitystyön ja käytön kokemuksista tarjoten tuleville malleille aivan uudenlaisen tavan tarjota todellisen yhteenkuuluvuuden tunteen kuljettajan ja auton välille.

LF-Z Electrified -konseptimalli pystyy tarjoamaan kaiken edellämainitun kehittyneiden teknologioiden ja vartavasten täyssähkökäyttöä varten suunnitellun alustarakenteen avulla. Esimerkiksi ylivertaisesta suorituskyvystä vastaa DIRECT4 -nelivetoteknologia, akuston optimaalinen sijoittelu ja muut tekniset ratkaisut, jotka tekevät LF-Z Electrified -konseptimallista täysin poikkeuksellisen perinteisiin ajoneuvoihin verrattuna. Mallissa on mukana myös infotainment-ratkaisuja, jotka tulevat Lexus-asiakkaiden saataville lähitulevaisuudessa.

Premium-luokan sähköistetty tulevaisuus

Vuoteen 2025 mennessä Lexus esittelee 20 täysin uutta ja uudistunutta mallia. Nämä sisältävät yli 10 täyssähkö-, ladattavaa hybridi- tai itselataavaa hybridimallia. Uudet mallit eivät pelkästään vastaa asiakkaiden tarpeisiin maailmanlaajuisella tasolla, vaan vahvistavat entisestään olemassa olevaa sedan- ja SUV-mallitarjontaa sekä mahdollistavat uudenlaisten ajoneuvotyyppien esittelyn. Lexus haastaa edelleen niin itsensä kuin muutkin tuottaakseen premium-luokan arvoa asiakkailleen.

Maailmanlaajuisesti Lexus tulee tarjoamaan kaikista malleistaan sähköistetyn version vuoteen 2025 mennessä. Tuolloin sähköistettyjen malliversioiden odotetaan edustavan yli puolta globaalista myynnistä. Seuraava tavoite on kaikkien mallien osalta täydellinen hiilineutraalius koko ajoneuvon elinkaaren ajalta koskien niin valmistusta, logistiikkaa kuin kierrätystäkin. Viimeksi mainitun aspektin osalta ei riitä vain tarkka materiaalivalinta kierrätettävyyden kannalta vaan tarvitaan myös tietoa materiaalien valmistustavoista.

Maaliskuussa 2024 Lexus avaa uuden business- ja teknologiakeskuksen Shimoyamaan, Aichin prefektuuriin Japaniin. Uuden keskuksen tehtävänä on keskittää ja tehostaa uusien tuotteiden suunnitteluprosessia entisestään. Tämä tarkoittaa useiden tiimien tuomista yhteen: niin muotoilu-, suunnittelu- kuin kehitystiimit työskentelevät saman katon alla edistäen avointa vuoropuhelua myös ulkoisten kumppanien kanssa. Fokusoitunut tiimityö tulee tuottamaan nopealla tahdilla käsinkosketeltavia tuloksia - kuten vaikkapa aiemmin mainitun Lexus Driving Signature -ajattelun käytännön toteuttamisen.

  • “Haluan esittää sydämellisen kunnioitukseni kaikille ihmisille ympäri maailmaa, jotka taistelevat tällä hetkellä useiden eri haasteiden kanssa.”

    Koji Sato, President & Chief Branding Officer, Lexus International

PÄÄPIIRTEET

LF-Z Electrified -konseptimalli näyttää tulevaisuuden suunnan Lexuksen tulevaisuudelle näyttäen miltä merkille ominainen muotoilu, ajettavuus ja kehittyneet teknologiat näyttävät vuotta 2025 kohti kuljettaessa.

Konseptimallissa käytettävä erityisesti täyssähkökäyttöä varten luotu alustarakenne on merkittävä kulmakivi Lexus Electrified -konseptin tavoitteelle, jonka mukaan sähköistymisen teknologioilla tulee tähdätä ajoneuvon peruskäyttäytymisen huomattavaan parantamiseen. Tässä alustarakenteen lisäksi auttaa myös uusi DIRECT4-nelivetojärjestelmä.

Yhdistämällä vuosia kehittämänsä voimalinjan sähköistämisen ja ohjausteknologian Lexus tulee saavuttamaan entistä konkreettisemman yhteyden kuljettajan ja ajoneuvon välille - kuten Lexus Driving Signature edellyttää.

Korin ulkomuoto on syviä, tunteellisia muotoja korostava Lexukselle ominaiseen tapaan. Taakse sijoitettu sähkömoottori puolestaan tukee dynaamista ja ketterää suorituskykyä. Auton sisätiloja leimaa avaruus ja minimalismi. Tazuna-kojelauta on räätälöity nimenomaisesti täyssähköistä ajoa ajatellen edustaen juuri sellaista kuljettajakeskeisyyttä, mikä on Lexukselle tyypillistä. Ajoneuvon keinoäly (AI) pystyy dialogiin kuljettajan kanssa ja kykenee oppimaan henkilökohtaisia mieltymyksiä ajoneuvon ajettavuuden ja käyttäytymisen suhteen. Keinoäly kykenee siten jopa ehdottamaan kuljettajan mieltymyksiin sopivia reittivaihtoehtoja. Samainen teknologia huolehtii myös ylivertaisesta turvallisuudesta koko matkan ajan.

YLIVERTAINEN YHTEENSOPIVUUS KULJETTAJAN JA AUTON VÄLILLÄ

Lexus Driving Signature antaa kuljettajalle tunteen täysin saumattomasta yhteydestä auton kiihdytyksiin, hidastuksiin ja ohjausliikkeisiin kaikissa tilanteissa täsmällisten, lineaaristen vasteiden ollessa juuri kuljettajan tahtotilan mukaisia.

Konseptimallin muotoilu ja suunnittelu mahdollistavat tämän mm. akuston ja muiden komponenttien optimaalisella sijoittelulla. Sähköistäminen tarkoittaa myös monien komponenttien jäämistä kokonaan pois, mikä osaltaan auttaa Lexus Driving Signature -ajattelun tulemista todeksi tavalla jota ei ole aiemmin koettu.

Akuston sijoittaminen pitkittäin lattian alle ei pelkästään tukevoita korin rakennetta, vaan madaltaa samalla auton painopistettä ja auttaa vaimentamaan tiestä aiheutuvia värinöitä ja ääniä. Tämä auttaa korostamaan yhtä Lexukselle jo kauan ominaista piirrettä - hiljaisuutta ja ajomukavuutta.

Lexuksen uusi DIRECT4-järjestelmä mahdollistaa jokaisen neljän pyörän vedon ohjauksen täysin itsenäisesti. Se mahdollistaa auton olevan tilanteesta riippuen etu-, taka- tai nelivetoinen tai mitä tahansa näiden väliltä, mitä ajo-olosuhteet vaativatkaan. Ohjaus on toteutettu steer-by-wire -tekniikalla, eli toisin sanoen ohjauspyörän ja renkaiden välillä ei ole mekaanista yhteyttä. Tämä mahdollistaa suoremman yhteyden ohjausliikkeen ja ajovoimien suhteen mahdollistaen loogisen käyttäytymisen eri nopeuksissa. Täysin sähköinen ohjausjärjestelmä suodattaa myös värähtelyitä mutta mahdollistaa kuitenkin samalla erittäin tarkan ohjaustuntuman.

LEXUKSEN MUOTOILUN TULEVAISUUS

LF-Z Electrified -konseptimalli heijastaa niitä ajatuksia, mihin suuntaan Lexuksen design tulevaisuudessa kehittyy. Hallitsevia piirteitä ovat voimakkaista mittasuhteista ja erottuvasta ulkonäöstä kumpuavat yksinkertaiset, tunteisiin vetoavat muodot. Auton yleisolemus yhdistää virtaviivaisen matkustamon matalaan keulaan ja takaosan evään, joka on tunnuksenomainen piirre täyssähköautoille. Suuret pyörät sijaitsevat niin kulmissa kuin mahdollista edesauttaen matalan painopisteen ja leveän olemuksen saavuttamista.

Muotoilijat ottivat vastaan haasteen kehittää Lexukselle tyypillistä etusäleikön muotoa (Lexus Spindle) edelleen, jolloin lopputuloksena oli koko ajoneuvon muodon perustuminen mainitulle muodolle. Muotoilu korostaa myös DIRECT4-järjestelmää korin muotojen saumattomilla muutoksilla keulasta perää kohti siirryttäessä.

Ajoneuvon takaosassa pelkistetty, yksinkertainen muoto yhdistyy suurien pyörien luomaan voimakkaaseen olemukseen. Matalat takavalot sisältävät uudenlaisen Lexus-logon, joka symbolisoi Lexuksen muotoilun uutta aikaa.

UUSI TAZUNA-KOJELAUTA JA AVOIN SISÄTILA

Kojelaudassa nähtävä uusi Tazuna-konsepti vie Lexuksen pyrkimyksen kuljettajan ja auton yhteenliittymästä uuteen ulottuvuuteen. Tazuna-konseptin inspiraation lähteenä on ollut perinteiset japanilaiset suitset, joiden avulla ratsastajat ovat olleet jo vuosisatoja luontaisessa yhteydessä ratsuunsa. Kaikki ajoneuvon hallittavuuteen liittyvä on näiden suitsimaisten ohjainten lähettyvillä, ja niiden käyttö tapahtuu intuitiivisesti, kuin luonnostaan ilman katseen irroittamista tiestä.

Kojelauta on ajoneuvon sydän, jossa mittaristo ja muut elementit on sijoitettu suhteellisen matalalle kuljettajaan ja matkustajiin nähden. Tämä luo virkistävän avoimen tilan ja vieraanvaraisuutta korostavan Omotenashi-tunteen, jota kaikki viimeistellyt yksityiskohdat entisestään korostavat. Kojelaudan saumaton yhdistyminen oviin korostaa puhdasta ja korkealaatuista muodon tunnetta. Panoraamakatto lisää matkustamon avaruutta yhdistäen matkustamon ympäristöön.

Kuljettalle tarjottava informaatio mm. lisättyä todellisuutta hyödyntävän AR-tuulilasinäytön, mittariston ja multimedian kosketusnäytön muodossa on keskitetty yhteen moduuliin kun taas ajamisen tukitoiminnot on keskitetty ohjauspyörän ympäristöön. Tämä komponenttien sijoittelu näyttää suuntaa Lexuksen sisätiladesignin tulevaisuudelle.

KEHITTYNEITÄ OMINAISUUKSIA RIKASTAMAAN AJOKOKEMUSTA

Lexus LF-Z Electrified -konseptimallin keinoäly (AI) tukee kuljettajaa jatkuvasti ja oppii aktiivisesti kuljettajan mieltymyksiä ja käyttäytymistä. Ääniohjaus helpottaa ajamista tunnistaen, oppien ja mukautuen kuljettajan tyyliin ajaa ajoneuvoa. Keinoälyn ja kuljettajan vuorovaikutus voi realisoitua myös keinoälyn ehdottamilla reiteillä, jotka ovat kuljettajan ajokäyttäymisestä opittuja tapoja tukevia ja siten kuljettajan mieltymysten mukaisia.

Digitaalinen avain mahdollistaa ajoneuvon käytön halutuille ihmisille ilman, että fyysistä avainta tarvitsisi kierrättää käyttäjillä. Ajoneuvon toimintoja, kuten ovien lukitusta voidaan ohjata älypuhelimella. Digitaalinen avain mahdollistaa mm. esimerkiksi ajoneuvoon pääsyn ulkopuoliselle taholle - omistajan niin halutessa.

Ovissa käytetään E-Latch -järjestelmää. Kun kuljettaja tai matkustaja lähestyy autoa avaimen kanssa, ovenkahvat tulevat automaattisesti esiin ja lukitus sekä ovi voidaan avata kevyellä ovenkahvan kosketuksella. Ajoneuvosta poistuttaessa ovi avataan painamalla avauspainiketta. Ajoneuvon ympärille sijoitetut tunnistimet auttavat tarvittaessa varoittamaan ajoneuvon läheisyydessä olevista jalankulkijoista ja ajoneuvoista autosta poistuttaessa.

Panoraamakatto on valmistettu elektrokromaattisesta lasista. Materiaali mahdollistaa lasikaton tummentamisen joko automaattisesti tai kuljettajan haluamalla tavalla. Lisäksi kattoon integroitu valaistus voidaan asettaa jäljittelemään tähtitaivasta. Takaistuimilla on laajat säätömahdollisuudet ja hierontatoiminnot. Uuden sukupolven Mark Levinson -audiojärjestelmä kykenee konserttisalimaiseen äänentoistoon, ja uusin äänenhallintateknologia pystyy aktiivista vastamelutoimintoa hyödyntäen tuottamaan ylivertaisen kuuntelukokemuksen - ja auttamaan auton sisällä käytävää keskustelua.

 

LF-Z ELECTRIFIED TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus (mm) 4,880
Kokonaisleveys (mm) 1,960
Kokonaiskorkeus (mm) 1,600
Akseliväli (mm) 2,950
Omamassa (kg) 2,100
Toimintasäde, WLTP (km) 600
Akuston tyyppi Li-ion
Akuston kapasiteetti (kW/h) 90
Suurin latausteho, DC (kW) 150
Akuston jäähdytys (kW) Neste
Kiihtyvyys 0-100 km/h (sec) 3.0
Huippunopeus (km/h) 200
Suurin teho (kW) 400/700
Suurin vääntömomentti (Nm) 700