1. Käyttöehdot
 2. Tietosuoja
Lexus palvelee
Internet Explorer 11 -selainta ei tueta. Käytäthän toista selainta saadaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Lexuksen yleinen tietosuojakäytäntö

1. JOHDANTO

 

Lexus arvostaa yksityisyyttäsi. Oletpa tekemisissä Lexuksen kanssa asiakkaana, kuluttajana, suuren yleisön jäsenenä tai muussa ominaisuudessa, olet oikeutettu henkilötietojesi suojaan. Nämä tiedot voivat liittyä nimeesi, puhelinnumeroosi tai sähköpostiosoitteeseesi, mutta myös muihin tietoihin, kuten esimerkiksi ajoneuvon valmistenumeroon tai maantieteelliseen sijaintiin.

Tässä Lexuksen yleisessä tietosuojakäytännössä (”tämä käytäntö”) kuvaamme, miten keräämme henkilötietoja ja miksi keräämme niitä, mitä teemme henkilötiedoilla, miten suojaamme niitä ja mitä päätöksiä kukin voi tehdä omia henkilötietojaan koskien.

Tämä käytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä erilaisten tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä.

Tämä käytäntö sisältää yleiset säännöt ja selitykset. Sitä täydentävät tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä julkaistut, niitä koskevat erilliset tietosuojailmoitukset. Nämä tietosuojailmoitukset saatetaan käyttäjän tietoon aina, kun hänen henkilötietojaan tarvitaan edellä mainituissa toiminnoissa (esimerkiksi verkkosivustoissa, portaaleissa, henkilökohtaisessa viestinnässä, uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa tai tapahtumissa).

Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita Toyota Motor Europe NV/SA ja/tai Toyota Auto Finland Oy (joista käytetään tässä käytännössä yhteisnimitystä ”Lexus” tai ”me” taivutusmuotoineen) kerää tai joita sen puolesta kerätään.

Jos hyväksyt tämä käytännön ehdot , annat meille luvan käsitellä henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla.

Jos hyväksyt tämä käytännön ehdot , annat meille luvan käsitellä henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla.

 

 

2. KUKA VASTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ?

 

Henkilötietojen käsittelystä vastaavat seuraavat tahot:

Toyota Motor Europe NV/SA (”TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Belgium

ja

Toyota Auto Finland Oy (”TAF”),
Korpivaarantie 1,
01451 Vantaa.

 

 

3. KENEEN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ, JOS SINULLA ON PYYNTÖJÄ TAI KYSYTTÄVÄÄ?

 

Tietosuojailmoitukseen sekä henkilötietoihin (ja niiden käsittelyyn) liittyvät pyynnöt ja kysymykset ja tämän käytännön soveltamista tai siinä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen:

 

tietosuoja@lexus.fi

Toyota Auto Finland Oy
PL 12
01450 Vantaa.

 

 

4. TÄRKEIMMÄT PERIAATTEET

 

Arvostamme haltuumme annettuja henkilötietoja ja sitoudumme käsittelemään niitä oikeudenmukaisella, avoimella ja turvallisella tavalla. Lexuksen noudattamat yleiset periaatteet ovat seuraavat:

• Laillisuus: keräämme henkilötietoja vain oikeudenmukaisesti, laillisesti ja avoimesti.

• Tietojen minimointi: keräämme vain niitä henkilötietoja, joita välttämättä tarvitsemme alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

• Käyttötarkoituksen rajaaminen: keräämme henkilötietoja vain tiettyihin, määriteltyihin ja luvallisiin tarkoituksiin emmekä käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.

 Tietojen oikeellisuus: huolehdimme siitä, että henkilötiedot ovat oikeita ja ajan tasalla ilmoittamiesi tietojen mukaisesti.

• Tietojen suojaaminen: käytämme teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, jotka takaavat tietosuojan asianmukaisen tason ottaen huomioon muun muassa suojattavien henkilötietojen laadun. Nämä menetelmät estävät tietojen oikeudettoman julkaisemisen tai käsittelyn, tahattoman tai luvattoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen sekä muun luvattoman käsittelyn.

 Pääsy tietoihin ja tietojen oikaisu: tietoihin pääsyssä ja oikaisussa noudatamme tietosuojalakien ja -asetusten sinulle suomia oikeuksia.

• Rajoitettu säilytys: säilytämme henkilötietoja tietosuojalakien ja -asetusten vaatimalla tavalla. Emme säilytä tietoja pitempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

 Suojaaminen kansainvälisissä siirroissa: takaamme, että ETA-alueen ulkopuolelle siirrettävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

• Suojaus kolmansilta osapuolilta: takaamme, että kolmansien osapuolten suorittama henkilötietojen käsittely (ja henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille) tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti ja sopimusteknisin keinoin suojattuna.

 Suoramarkkinoinnin laillisuus ja evästeet: kun lähetämme markkinointimateriaalia tai käytämme evästeitä käyttäjien laitteissa, teemme sen vain voimassa olevien lakien mukaisesti.

 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY: MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MILLÄ LAILLISILLA PERUSTEILLA?

 

Pyytäessämme henkilötietoja ilmoitamme selvästi mihin tarkoitukseen niitä keräämme. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle tietoa kerättäessä/erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi olla esimerkiksi mukana tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavassa asiakasviestinnässä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä voimassa olevan lain mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kyseinen henkilö on antanut meille suostumuksensa tietojen käsittelemiseen ilmoitettuun tarkoitukseen (kyseistä käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen mukaisesti). Kyseisellä henkilöllä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa.
 • Käsitteleminen on välttämätöntä sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi
 • Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jota henkilön oikeus yksityisyyden suojaan ei kumoa. Tällainen oikeutettu etu ilmoitetaan asianmukaisesti kyseistä käsittelyä koskevassa tietosuojailmoituksessa.
 • Käsitteleminen on välttämätöntä lain velvoitteiden täyttämiseksi.

 

 

6. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA?

 

Käsittelemme henkilötietoja vain määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin emmekä käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.

Tällainen tarkoitus voi olla esimerkiksi henkilön tekemän tilauksen toteuttaminen, verkkosivuston tai portaalin käyttökokemuksen parantaminen, tuotteisiin tai palveluihin tehdyt yleiset parannukset, palveluiden tai sovellusten tarjoaminen, markkinointiviestintä tai –toimet ja niin edelleen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kerrotaan selvästi kuhunkin käsittelyyn liittyvässä erillisessä tietosuojailmoituksessa. Tämä tietosuojailmoitus voi olla käytettävissä esimerkiksi verkkosivustossa tai portaalissa, sovelluksessa tai sähköisenä uutiskirjeenä.

 

 

7. HENKILÖTIETOJEN OIKEELLISUUDESTA JA AJANTASAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN

 

Meille on tärkeää, että säilyttämämme henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tästä syystä käyttäjän tulee ilmoittaa meille henkilötietojensa muutoksista mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@lexus.fi (katso luku 3 ”Keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on pyyntöjä tai kysyttävää?”). Teemme tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan ja korjataan ohjeiden mukaan.

 

 

8. OMIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

Käyttäjällä on oikeus saada nähtäväkseen käsittelemämme häntä koskevat henkilötiedot. Käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Jos haluat lisätietoja oikeuksistasi yksityisyyden suojaan liittyen tai jos haluat pyytää toimenpiteitä oikeuksiasi koskien, ota yhteyttä tietosuoja@lexus.fi (katso luku 3 ”Keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on pyyntöjä tai kysyttävää?”).

 

 

9. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

 

Säilytämme tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii. Halutessasi lisätietoja siitä kuinka kauan tiettyjä henkilötietojasi säilytetään tietokannoissamme tai järjestelmissämme ennen niiden poistamista, ota yhteyttä tietosuoja@lexus.fi (katso luku 3 ”Keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on pyyntöjä tai kysyttävää?”).

 

 

10. OMIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

Olemme ottaneet käyttöön tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta ja luvattomalta käytöltä sekä tahattomalta katoamiselta tai tietojen eheyteen liittyviltä vaurioitumisilta. Näiden toimien suunnittelussa on otettu huomioon IT-infrastruktuurimme, mahdolliset vaikutukset käyttäjän yksityisyyden suojaan, kustannukset sekä yhdenmukaisuus alan standardien ja yleisten käytäntöjen kanssa.

Kolmas osapuoli voi käsitellä henkilötietoja vain, jos kyseinen osapuoli on sitoutunut noudattamaan näitä teknisiä ja organisatorisia tietosuojatoimia.

Tietosuojan ylläpitäminen tarkoittaa henkilötietojen luottamuksellisuuden, yhtenäisyyden ja käytettävyyden turvaamista.

(a) Luottamuksellisuus: estämme henkilötietojen ei-toivotun paljastumisen kolmansille osapuolille.

(b) Yhtenäisyys: valtuuttamattomat osapuolet eivät pääse muokkaamaan tietoja.

(c) Käytettävyys: varmistamme, että valtuutetut osapuolet pystyvät tarvittaessa käyttämään henkilötietoja.

Tietosuojamenettelyihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet: käyttöoikeuksien suojaaminen, varmuuskopiointi, seuranta, tarkastus ja ylläpito, jatkuvuuden ja tietosuojaloukkausten hallinta ym.

 

 

11. EVÄSTEIDEN TAI VASTAAVIEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN

 

Käytämme evästeitä verkkosivustoissamme. Käytämme niitä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen ja sivustomme kehittämiseen.

Lisätietoja evästeiden käyttämisestä ja niiden välttämisestä on evästekäytännössämme, joka on nähtävillä osoitteessa Sivuston Evästeet.

 

 

12. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 

a) Omassa organisaatiossamme ja brändiympäristössämme:

 • valtuutetuille yrityksemme työntekijöille
 • sisar- ja tytäryhtiöillemme
 • valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, jotka käyttäjä on valinnut ensisijaisiksi valtuutetuiksi jälleenmyyjiksi tai korjaamoiksi tai jotka ovat käyttäjää lähinnä (postinumeron ja osoitteen perusteella) tai joihin käyttäjä on ollut yhteydessä
 • Toyota Finance Finland Oy:lle (Lexus Rahoitus)

 

b) Liiketoimintakumppanit:

 • Mainos-, markkinointi- ja PR-toimistot: auttavat meitä toteuttamaan mainos- ja markkinointikampanjoitamme sekä arvioimaan niiden tehokkuutta
 • Liikekumppanit: esimerkiksi luotettavat yritykset, jotka voivat käyttää henkilötietoja tilattujen palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamiseen ja/tai jotka voivat toimittaa asiakkaalle markkinointimateriaalia (sillä edellytyksellä, että kyseinen henkilö on suostunut vastaanottamaan tällaista markkinointimateriaalia). Pyydämme tällaisia yhtiöitä aina toimimaan voimassa olevien lakien ja tämän käytännön mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota henkilötietojen luottamuksellisuuteen.
 • Lexuksen palveluntarjoajat: yhtiöt, jotka tarjoavat palveluita Lexukselle tai sen puolesta tällaisten palveluiden tarjoamiseksi (Lexus voi esimerkiksi jakaa henkilötietoja ulkoisten IT-palveluntarjoajien kanssa)

 

c) Muut kolmannet osapuolet: lain niin vaatiessa tai jos se lain mukaan on tarpeen Lexuksen suojelemiseksi:

 • lain vaatimusten, viranomaispyyntöjen, oikeuden määräysten, oikeusprosessien, viranomaisten raportointi- ja tietojen tallennusvaatimusten ym. toteuttamiseksi
 • Lexuksen käytäntöjen ja sopimusten noudattamisen valvomiseksi ja niiden vaatimusten toimeenpanemiseksi
 • Lexuksen ja/tai sen asiakkaiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi
 • yhtiön toimintoihin liittyen: Lexuksen liiketoiminnan tai sen osan siirtämisen tai fuusion, yhteenliittymän, määräysvallan vaihtumisen, uudelleenorganisoinnin tai realisoinnin yhteydessä.

Edellä kohdissa b) ja c) luetellut kolmannet osapuolet – erityisesti palveluntarjoajat jotka saattavat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan Lexuksen palveluiden tai sovellusten tai omien kanaviensa kautta – voivat kerätä henkilötietoja myös itse. Tällöin nämä kolmannet osapuolet ovat yksinomaan vastuussa näiden henkilötietojen hallinnasta ja toimiminen näiden tahojen kanssa tapahtuu heidän ehtojensa mukaisesti.

 

 

13. TIETYT KONTAKTIT VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYJIEN JA KORJAAMOIDEN KANSSA

 

Jos asiakas hankkii auton tai muun tuotteen tai palvelun joltakin valtuutetulta Lexus-jälleenmyyjältämme tai valtuutetulta korjaamoltamme tai jos hän antaa heille henkilötietojaan, hänelle muodostuu erillinen asiakassuhde kyseiseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai korjaamoon. Silloin kyseisestä liikkeestä tulee henkilötietojen rekisterinpitäjä mahdollisesti yhdessä meidän kanssamme. Jos asiakkaalla on jotakin kysyttävää valtuutetun jälleenmyyjän tai korjaamon suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, hänen tulee ottaa yhteyttä suoraan heihin.

Miten ensisijainen valtuutettu jälleenmyyjä tai korjaamo tunnistetaan? Ensisijainen valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutettu korjaamo on (1) valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutettu korjaamo, jonka käyttäjä on valinnut My Lexus-tilin asetuksissa (joita hän voi muuttaa halutessaan) tai (2) käyttäjä on valinnut ensisijaisen jälleenmyyjän/korjaamon erillisen lomakkeen kautta tai (3) jos käyttäjä ei ole tehnyt tällaista valintaa, valitsemme valtuutetun jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon sijainnin perusteella (postinumeron ja osoitteen perusteella lähin) tai sen perusteella, mitä verkostomme liikkeitä käyttäjä on aiemmin käyttänyt.

 

 

14. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ

 

Jos käyttäjä kirjautuu sisään Lexuksen työkaluun (verkkosivustoon, portaaliin…) sosiaalisen median kirjautumistiedoilla (esimerkiksi Facebook-tilin avulla), Lexus tallentaa kyseisessä sosiaalisessa mediassa käytettävissä olevat henkilötiedot. Tällaisen sosiaalisen median käyttö tarkoittaa, että käyttäjä sallii Lexuksen tallentavan henkilötietonsa työkalun kautta.

Asiakas voi jakaa omalla sosiaalisen median profiilillaan tiettyjä sisältöjä Lexus –sivustolta. Näillä sosiaalisilla medioilla on omat käyttöehtonsa, jotka on otettava huomioon sosiaalisessa mediassa toimittaessa. Sosiaalisessa mediassa julkaisemisesta voi olla omat seurauksensa esimerkiksi julkaisijan omaan tai sellaisten henkilöiden yksityisyyden suojaan, joiden henkilötietoja julkaisija jakaa. Julkaisija on vastuussa omista julkaisuistaan. Lexus ei ole siitä missään vastuussa.

 

 

15. SIIRROT ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle ja niitä voivat käsitellä sekä me että ETA-alueen ulkopuoliset vastaanottajat. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, Lexus ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi vastaanottajien kanssa tehtyjä sitovia sopimuksia, jotka takaavat tällaisen riittävän suojaustason.

Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi esimerkiksi olla mukana tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavissa.

 

 

16. VALINTASI JA OIKEUTESI

 

Haluamme toimia kanssasi mahdollisimman avoimesti voidaksesi päättää, miten käytämme henkilötietojasi.
 

Yhteydenottotapaa koskevat valinnat

Muuttamalla tietosuoja-asetuksia, päivittämällä käyttäjätiliäsi, toimimalla ilmoitettujen tilauksen peruuttamisohjeiden mukaisesti tai olemalla meihin yhteydessä voit tehdä erilaisia valintoja siitä:

 • miten haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä,
 • minkä kanavan kautta (esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, puhelimitse…),
 • mihin tarkoitukseen,
 • kuinka usein.
 
Henkilötiedot

Ottamalla yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme (katso luku 3 ”Keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on pyyntöjä tai kysyttävää?”), voit selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne haluamallesi kolmannelle osapuolelle.

Oikaisut

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.
 

Rajoitukset

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi henkilötietojesi oikeellisuuden tarkistamisen ajaksi).
 

Kiellot

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin (voit halutessasi myös ilmoittaa meille, minkä kanavan kautta ja kuinka usein haluat meidän ottavan yhteyttä) tai henkilötietojen jakamiseen kolmannen osapuolen kanssa markkinointitarkoitukseen.

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin, ota yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme (katso luku 3 ”Keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on pyyntöjä tai kysyttävää?”).

Voit myös pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä tiettyihin erikoistarkoituksiin (kuten tietyn tapahtuman todistamiseksi) tai tietoja jotka on lain mukaan säilytettävä.

Sinulla on oikeus esittää valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle. Jos rekisterinpitäjänä on TME, vastaava tietosuojaviranomainen on Belgian tietosuojaviranomainen. Jos rekisterinpitäjänä on TAF, vastaava tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

17. JURIDISET TIEDOT

 
 

Tämä tietosuojakäytäntö noudattaa sekä täsmentää voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia. Mikäli tämä käytäntö ja voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö ovat ristiriidassa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lexus voi milloin tahansa tehdä tähän käytäntöön muutoksia. Jos niin tapahtuu, ilmoitamme muutoksista ja pyydämme lukemaan tämän käytännön uusimman version ja vahvistamaan sen hyväksymisen. Voit myös tarkistaa tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta Käyttöehdot.

 

18. MÄÄRITELMÄT

 
 

Seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan tässä käytännössä seuraavaa:

(a) Rekisterinpitäjä tarkoittaa organisaatiota, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat.

Jollei muuta ilmoiteta, rekisterinpitäjä(t) on/ovat/ Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium) ja/tai Toyota Auto Finland Oy, Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa, Suomi. Käyttäjälle voidaan antaa lisätietoja erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi olla esimerkiksi mukana tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavissa.

(b) Tietojen käsittelijä tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

(c) Tietosuojan yhteyshenkilö on yhteyshenkilö (Lexuksen kyseisellä lainkäyttöalueella nimeämä henkilö), jonka kautta voi esittää rekisterinpitäjälle tätä käytäntöä ja/tai henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä ja joka käsittelee nämä kysymykset ja pyynnöt. Jollei muuta ilmoiteta, tietosuojan yhteyshenkilöön voi ottaa yhteyttä luvussa 3 ”Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on pyyntöjä tai kysymyksiä?” kuvatulla tavalla.

(d) ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta (=Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein).

(e) Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia suoraan käyttäjään liittyviä tietoja tai tietoja, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon valmistenumero tai maantieteellinen sijainti.

(f) Käsittely tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, niihin pääsyä ja niiden kaikenlaista käyttöä.