1. Käyttöehdot
  2. WLTP
Internet Explorer 11 -selainta ei tueta. Käytäthän toista selainta saadaksesi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

UUSI WLTP-TESTAUSMENETELMÄ

Polttoainetaloudellisuuden ja päästöjen uusi testausmenetelmä.

1980-luvulta lähtien eurooppalaiset autojen päästö- ja kulutustestit on tehty käyttämällä eurooppalaista NEDC-ajosykliä. 1. syyskuuta 2017 on otettu käyttöön uusi testi, kansainvälinen yhdenmukaistettu kevyiden ajoneuvojen testausmenettely (WLTP), joka antaa sekä auton ostajille että omistajille todenmukaisemman kuvan auton suorituskyvystä.

NEDC-TESTAUSTAVASTA WLTP-TESTAUSTAPAAN: MIKÄ MUUTTUU?

Ajoneuvoteknologian kehittyessä ja ajo-olosuhteiden muuttuessa lähes 40 vuotta vanha NEDC-ajosyklitesti ollaan korvaamassa uudella testillä. Todenmukaisemmat testiolosuhteet esittelevä WLTP tarjoaa tarkemman laskentatavan, ja vertaa auton polttoaineenkulutusta ja päästöjä niin, että laboratoriomittaukset vastaavat paremmin auton todellisia kulutus- ja päästötietoja.

WLTP-TESTIEN TULOKSIA:

 

Testisykli

Dynaamiset testit, jotka edustavat paremmin todellista ajotapaa.

Syklin aika

Testi kestää 30 minuuttia, lisäystä 10 minuuttia.

 

Ajotilanteet

Dynaamisemmat tilanteet: 52 % kaupunki ja 48 % maantie.

 

Syklin ajomatka

23,25 kilometriä, yli kaksi kertaa vanha matka.

 

Keski- ja maksiminopeudet

Keskinopeus on 46,5 km/h (lisäystä 12,5 km/h), kun taas huippunopeus on nostettu 131 kilometriin tunnissa.

 

Lisävarusteet

Ajoneuvon lisävarusteet (vaikuttavat CO2-päästöihin ja kulutukseen) huomioidaan.

Vaihteen vaihdot

Jokaisessa ajoneuvossa on erilaiset vaihteiden vaihtopisteet kiinteiden sijasta.

Testilämpötilat

Mittaukset tehdään nyt 23 °C:ssä (ja CO2-arvot korjataan 14 °C:hen) aikaisempaan 20–30 °C:hen verrattuna.

ENTISTÄ SELKEÄMPI

 

Syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä aikana kaikkien uusien henkilöautojen on noudatettava WLTP-testausmenetelmää. Lexuksen ensimmäinen WLTP-sertifioitu auto tulee olemaan RC F.

Me Lexuksella olemme tyytyväisiä siirtymisestä WLTP-testaukseen, sillä se antaa asiakkaillemme tarkemman perustan polttoainetaloudellisuuden ja päästöjen laskentaan. Puhtaan liikkumisen johtajana olemme tehneet tutkimustyötä vuosikymmenien ajan valmistaaksemme ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja ja kehittääksemme hybridin kaltaisia teknologioita, jotka ovat osoittaneet arvonsa CO2-päästöjen vähentämisessä.

”HYBRIDI ON MOOTTORIOHJELMAMME SELKÄRANKA JA AUTTAA MEITÄ LEIKKAAMAAN AJONEUVOJEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ 90 PROSENTILLA VUOTEEN 2050 MENNESSÄ VERRATTUNA VUOTEEN 2010.”

Tri Johan Van Zyl, Toyota Motor Europen pääjohtaja ja toimitusjohtaja

JOKAPÄIVÄISET TESTIT, REALISTISET TULOKSET

Uusilla WLTP-testeillä halutaan varmistaa, että laboratoriomittaukset kuvaavat nyt paremmin jokapäiväisiä tilanteita. Tämä tarkoittaa, että uusien autojen kulutus- ja päästöarvot vastaavat tarkemmin sitä, mitä todellisuudessa on mahdollista saavuttaa.

JÄIKÖ SINULLE KYSYMYKSIÄ?

Ei, todellinen kulutus pysyy samana, mutta todennäköisesti ajoneuvon viralliset CO2- ja kulutusarvot nousevat tiukemman WLTP-testisyklin vuoksi – lähemmäksi todellisuutta.

NEDC:n tapaan WLTP on jatkossakin laboratoriotesti. Ajotyylien ja -olosuhteiden vaihdellessa virallisten arvojen ja kuluttajien saavuttamien arvojen välillä on jonkin verran eroja.

Siirtymäaikana (vuoden 2020 loppuun) NEDC-arvot julkaistaan edelleen WLTP-arvojen rinnalla. Koska vanhaa NEDC-menettelyä ei voida enää käyttää, säädökset edellyttävät, että WLTP:n CO2-arvot käännetään takaisin NEDC-arvoiksi ”korreloimalla”. Tämä toteutetaan joko Euroopan komission kehittämällä simulointiohjelmalla tai fyysisellä uusintatestillä, minkä seurauksena NEDC CO2-arvot saattavat olla korkeammat, sillä ne tulee olemaan NEDC-testin päivitetty versio (WLTP-testiin perustuen).

Kyllä, WLTP:llä mitataan myös aineita, kuten hiilimonoksidia (CO), hiilivetyjä (HC) ja typen oksideja (NOx) ja hiukkasia (PM/PN).