concept cars

KONSEPTIAUTOT

Lexuksen konseptiautot antavat kiehtovan kuvan tulevasta muotoilusuuntauksesta.

main menu lexus brand

INNOVATIIVISTA
MUOTOILUA

Tässä osassa esitellään Lexuksen huomattavimpia muotoilukonsepteja ja näyttelyitä.

hybrid cars

HYBRIDIAUTOT

Hybridiautoja on useita erityyppisiä ja niillä kaikilla on yksi yhteinen ominaisuus.

lexus service

LEXUS-
PALVELUT

Lexuksen omistaminen on paljon enemmän kuin vain auton omistaminen.

TAKAISIN ARTIKKELEIHIN

SUUNNITTELIJA
NERI OXMANIN HAASTATTELU

HELMIKUU 2017, MIT MEDIA LAB

1. Miltä sinusta tuntui, kun sait tarjouksen Lexus Internationalilta?

Kun Lexus lähestyi meitä Mediated Matter Groupilla, työskentelimme tiimin optisesti läpinäkyvän lasin 3D-tulostukselle kehittämän projektin parissa. Käynnistimme tämän teknologian alun perin vuonna 2015. Olemme siitä lähtien työskennelleet sen suunnittelemiseksi uudelleen alusta asti niin, että se mahdollistaisi arkkitehtonisen mittakaavan lasirakenteen. Tämä teknologia etsi hanketta (pikemminkin näin kuin toisin päin – hanke etsimässä teknologiaa), ja sitten tuli Lexus!

2. Miten tulkitsisit ”YET”-teemaa?

"Yet" on sanana mielenkiintoinen, sillä se on merkityksellinen ainoastaan asiayhteydessään: vanha, silti moderni. Tästä syystä se tarkoittaa kokonaisuutta (merkitystä), joka on suurempi kuin pelkkä osiensa summa (joukko sanoja). Se on utelias sana – sana, joka on sanamuoto – ilmaisten yhteyksiä muiden, usein ristiriitaisten sanojen välillä: nopea silti hidas, kova silti pehmeä, tumma silti vaalea, progressiivinen silti autenttinen, ajaton silti ajankohtainen. Siksi termiä voidaan pitää kieliopillisena välineenä, joka luo synergiaa kahden kuvaajan välille, jotka eivät muuten sovi yhteen tai jotka näyttävät olevan epäselviä: vanha näky, silti jotenkin niin nuori. Joten meille sana "Yet" edustaa kokonaisuuksia, jotka ovat suurempia kuin niiden osiensa summa, jotka pintapuolisesti voivat vaikuttaa ristiriidalta tai ristiriitaiselta epäselvyydeltä. Se pikemminkin yhdistää kuin erottaa.

3. Miten yhdistätte ”YET”-teeman installaatioonne?

Meille Mediated Matter Groupissa "YET"-teema oli erityisen inspiroiva, sillä se tarkoittaa transsendenssiä ’osien maailmasta’ ’kokonaisuuksien maailmaan’.

Esimerkiksi rakennuksen, vaatteen, lentokoneen tai auton suunnittelua ja rakentamista voidaan pohtia kahdella tavalla. Ensimmäinen on tarkastella kaikkia näitä suunnittelukohteita koneena: osista valmistettuna laitteena, joka käyttää mekaanista voimaa ja jossa jokaisella osalla on tarkasti määritetty tehtävä. Kun ne kootaan yhteen, osat voivat suorittaa tietyn utilitaristisen tehtävän, kuten lentäminen (lentokone), ajaminen (auto) tai vaikkapa asuminen (rakennus). Toinen on tarkastella sitä organismina tai ’olentona’ – kokonaisuutena, joka on suurempi kuin osiensa summa, joka muuttaa lentämisen tai ajamisen aktin lentämisen tai ajamisen kokemukseksi: oven ominaisääneksi, pyörän tasaiseksi pyörimiseksi, näkymän laaduksi; äänen sieluksi, mekaanisen laitteen animoiduksi laaduksi, läpinäkyvyyden lahjaksi. Kun nämä osat kohtaavat, ne tuottavat kokemuksen, jota ei voi hajottaa osiinsa. Itse asiassa, kun se hajotetaan osiinsa, se lakkaa olemasta. Uskomme, että tämä lähestymistapa on juurtunut jokaisen suunnittelusta välittävän suuryrityksen perinnöksi.

Myös luonto toimii synergisesti: se on tehokas ja silti suorituskykyinen, se on toimiva ja silti kaunis, se on ajaton ja silti ajankohtainen, se on jatkuvaa ja silti syklistä, se on johdonmukainen ja silti sopeutuva, se on kestävä ja silti ekologinen, se on tasapainoinen ja silti herkkä. Kaikki luonnon luomat asiat voidaan nähdä kokonaisuuksina, jotka ovat suurempia kuin osiensa summa.

Installaatiollamme halusimme luoda kokonaisvaltaisen ja ei-koostumuksellisen kokemuksen sekä sen suunnittelun mahdollistamiseksi kehitetyn uuden tekniikan että sen suunnittelun tuloksena. Ja koneen ja organismien, mekaanisen ja elävän välinen synergia oli se, mikä lopulta ohjasi ja inspiroi meitä.

4. Mitä erityistä on 3D-lasintulostustekniikan käytössä?

Lyhyesti sanottuna voimme tulostaa optiset linssit arkkitehtonisessa mittakaavassa.

Muun muassa lasin puhallus-, puristus- ja muovausmenetelmien tavoitteena on parantaa lasin suorituskykyä ja toimivuutta. Kuitenkin kyky virittää lasin optiset ja mekaaniset ominaisuudet valmistuksen suuressa spatiaalisessa resoluutiossa on pysähtynyt ilman keinoja.

Lasin lisäaineiden valmistus mahdollistaa sellaisten rakenteiden luomisen, jotka ovat geometrisesti muokattavissa ja optisesti viritettävissä valmistuksen korkeassa spatiaalisessa resoluutiossa. Aikaisemmin olemme myös kokeilleet värigradientteja ja tutkineet tapoja, joissa väreillä voidaan vaikuttaa ympäristölliseen suorituskykyyn, erityisesti auringon säteilyyn energian hyödyntämiseksi. Koska pystymme suunnittelemaan ja 3D-tulostamaan komponentteja, jotka ovat eripaksuisia ja toiminnoiltaan kompleksisia – toisin kuin lasinpuhalluksessa, jossa sisäiset ominaisuudet heijastavat ulkoista muotoa – pystymme hallitsemaan auringon läpäisevyyttä. Toisin sanoen: toisin kuin puristetulla tai puhalletulla lasiosalla – jonka sisäpinnan on oltava sileä – tulostetussa osassa voi olla monimutkaisia pinnan ominaisuuksia sekä sisä- että ulkopuolella. Nämä piirteet voivat toimia optisina linsseinä ja tarjota monimutkaisia kaustisia valokuvioita.

Tämä ominaisuuden ansiosta on mahdollista tulostaa kompleksisia optisia linssejä, läpäiseviä optisia laitteita, jotka voivat keskittää tai hajottaa valonsäteitä valoa taittamalla. Tämä projekti sai meidät ymmärtämään paremmin tulostimen asettamat suunnittelurajoitteet, mukaan lukien moottoroitujen tulostuslaitteiden kulmat ja kääntösäteet, joissa tulostaminen on mahdollista rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Ryhmä pyrkii myös ymmärtämään paremmin painettujen esineiden mekaanisia ja optisia ominaisuuksia.

Mediated Matter Group julkaisi yhteistyössä Peter Houkin johtaman MIT:n lasilaboratorion ja MIT:n mekaniikan osaston kanssa ensimmäisen lasitulostimen vuonna 2015. Siitä lähtien olemme tehneet kovasti töitä seuraavan sukupolven tulostimen kanssa. Toisen sukupolven 3D-lasitulostimemme perustuu Mediated Matter Groupin aikaisempiin ponnisteluihin, jotka liittyvät optisesti läpinäkyvien rakenteiden lisäaineiden valmistukseen, jossa käytetään alustan arkkitehtuurin perusteellista uudelleenjärjestelyä ja materiaalin ominaisuuksiin perustuvaa prosessinhallintaa. Tavoitteenamme oli luoda korkealaatuinen valmistusalusta, joka pystyy tuottamaan lasirakenteita hienosäädettävillä mutta silti ennustettavilla mekaanisilla ja optisilla ominaisuuksilla. Rakennemateriaalin suhteellisen korkean työlämpötilan ja viskositeetin vuoksi valmistusprosessissa tarvittiin perusteellista tietoa lasin termodynaamisesta käyttäytymisestä alustan yhteydessä. Tämä uusi valmistusalusta tarjoaa digitaalisesti integroidun lämpöohjausjärjestelmän koko lasinmuovausprosessille, ja se on yhdistetty uuteen 4-akseliseen liikkeentunnistusjärjestelmään. Tämä mahdollistaa tehokkaamman virtauksen säädön, paremman spatiaalisen tarkkuuden sekä nopeamman tuotannon ja sulan lasin jatkuvan erottumisen, jopa noin 30 kg.

5. Mikä on projektin haasteellisin kohta?

Projektissa on useita haasteita. Se on teknisesti haastavaa, koska – ensimmäistä kertaa – kehitämme arkkitehtonisen mittakaavan optisesti läpinäkyvää 3D-lasitulostusta. Haastavinta lasin tulostamisessa tässä laajuudessa, ja yleensäkin, on se, että lasin mekaanisten ja optisten ominaisuuksien virittämiseksi lasia on käytettävä, käsiteltävä ja pidettävä erittäin korkeassa lämpötilassa Jotta lasi saataisiin virtaamaan riittävän hyvin niin, että se voidaan suulakepuristaa suuttimen kautta, materiaalia on pidettävä yli 1000 °C:n lämpötilassa. Tätä varten tulostimessa on oltava erilliset lämmityskammiot valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa: sulatus, virtaus, hehkutus jne.

Yksi planeettamme kuumimmista paikoista – jossa on mitattu jopa 57 celsiusasteen lämpötiloja – on Death Valley Kaliforniassa. Kuvittele, mitä tarkoittaa lasin tulostaminen noin 1000 celsiusasteessa! Ja teemme sen lasiasiantuntijoiden kanssa – osa heistä on puhaltanut lasia vuosikymmeniä – jotka ovat koulutettuja käsittelemään tätä materiaalia hyvin huolellisesti.

Tulostimen rakentamiseksi meidän oli suunniteltava erilliset lämmityskammiot ja ohjelmisto- ja laitteisto-osat valmistusprosessin jokaiselle vaiheelle: lasin sulattamiseen, virtaamiseen ja hehkutukseen. Jokaiselle prosessille on oma kammio ja jokaiselle kammiolle oma lämpötila-alue. Tekniset haasteet määrittävät siis projektin luonteen ja myös sen kulttuurin: kuinka suunnitella täydellinen takka?

Toinen tekninen haaste lämmön hallitsemiseksi oli valon hallinta. Loistavien insinöörien tuella tiimimme pystyi toteuttamaan liikkeentunnistusympäristön – ja hienostuneen käyttöliittymän – jokaisen pylvään dynaamisen valonlähteen ohjaamiseksi ja välittämiseksi tulostetun lasin läpi.

Kolmas, ja ehkä kaikkein nöyryyttävin haaste, ei ollut niinkään tekninen vaan luoda yhteisö, johon kuului ihmisiä hyvin erilaisilta aloilta – arkkitehtejä, tuotesuunnittelijoita, mekaniikkainsinöörejä, ohjelmistosuunnittelijoita, kemistejä, materiaalitutkijoita ja niin edelleen. Tiimin jäsenet tulivat eri toimialoilta ja korkeakouluista, ja heidät koottiin esittelemään uutta lasitulostintamme ja sen ensimmäistä arkkitehtonisen mittakaavan toteutusta.

6. Mitä haluat kaikkien Milanossa käyneiden näkevän, tuntevan ja kokevan installaatiossanne?

Verbin (lentää, ajaa jne.) ilman substantiivia (lentokone, auto jne.)

Halusimme välittää kokemuksen ilman utilitaristista ja toiminnallista objektia, matkan ilman ajoneuvoa. Halusimme ilmaista, millaista olisi lentää tai ajaa tähtitaivaan alla ilman varsinaista konetta. ”LEXUS YET” -näyttelyä varten kuvittelimme lähes loputtoman rivin pyörämäisiä heijastuksia, jotka oli tehty valosta, jonka liikkeitä hallitsemalla pystyimme ohjaamaan ihmisten liikkumista tilassa ja luomaan kokonaisvaltaisen kokemuksen siitä, miltä tuntuisi kylpeä kuiden ja planeettojen valossa, kosmisen kaustisen kokemuksen.

Tutkimme ”YET”-teemaa valon, aineen ja tilan linssien läpi. Valo: valolla on kaksi fyysistä luonnetta: se on hiukkanen, silti aalto (Einstein uskoi, että valo on hiukkanen (fotoni) ja fotonien virta on aalto). Halusimme näyttelyvieraiden kokevan tämän kaksinaisuuden, ei mielen vaan itse kokemuksen kautta. Lasi: lasi on materiaali, jonka läpi valo heijastuu ja taittuu, se on vanha, silti moderni. Tässä näyttelyssä annamme sille uuden tulkinnan 3D-tulostuksen avulla. Tila: valon ja aineen yhdistelmällä pystymme toivottavasti luomaan kokemuksen, että on maassa, silti ilmassa; tunteen, että on tuettu mutta silti pystyy liikkumaan vaivattomasti valon läpi. Kaustisuuden kosminen muoto.

Käytämme sivuillamme evästeitä voidaksemme tarjota sinulle parhaan Lexus-käyttökokemuksen. Mikäli et muuta evästeasetuksia, oletamme että halua käyttää suositeltuja evästeasetuksiamme.

LUE LISÄÄ